Idag fick jag mitt sista refuseringsbrev. Det var mycket
vänligt och trevligt formulerat, antagligen det trevligaste hittills, men icke
desto mindre är det ändå ett refuseringsbrev.

Bäste Oskar!

Tack för manus Skogens hjärta som du sänt till oss.

Det är verkligen roligt att någon tar sig an uppgiften att
skriva fantasy. Och det finns mycket gott att säga om ditt manus men vi behöver
prioritera hårt och gallra tufft bland de projekt som vi faktiskt kan satsa på.
Vi får ju in ganska många manus. Och vår bedömning är att marknads- och
försäljningsunderlaget för ditt manus är alltför begränsat och osäkert för att
vi ska våga oss på en utgivning.

Allt detta sammantaget gör att vi tackar nej till en
utgivning. Det är alltid lika tråkigt att ge negativa besked men likafullt är
det tyvärr vad vi måste göra. Vi tackar för visat förtroende och önskar dig
lycka till. Hoppas du hittar en annan utgivare för ditt manus.

Med vänliga hälsningar

XXX

På sätt och vis kan jag förstå dem. Ett förlag måste göra en
riskbedömning, och de bedömer att marknads- och försäljningsunderlaget för min bok är för
litet. Då är det ganska självklart att de inte kan ge ut den. Alla förlag vill
ju gå med vinst. De måste gå med vinst! Därför är det de säkra (eller i alla fall
säkrare) korten som gäller. Inget konstigt med det.

Det är bara det att jag tror att de har fel. Jag tror på
mitt material. Det är inte ovanligt att även författare som numera är stora, i
början fick kämpa i flera år för att få en bok utgiven. T.ex. fick J K Rowling skicka
in till ett otal förlag innan någon ville ta risken att ge ut det. Nu är jag
inte J K Rowling, och Sverige är inte Storbritannien. Jag känner inget behov av
att sälja tusentals böcker, även om det självklart vore väldigt roligt. Jag är
nöjd om min bok finns att köpa på Internetbokhandlarna och i en eller två
boklådor inne i Stockholm.

Så då återstår endast en sak. Att göra det själv. Till
hösten ska jag skrida till verket och starta upp ett litet förlag. Jag har
redan kollat upp det mesta som behöver göras, så jag vet att det kommer att bli
en hel del jobb, men det kommer också att bli väldigt kul, och det ska bli
spännande att lära sig hur allt fungerar.